sábado, 6 de octubre de 2012

Proximo concierto

Nuevo cartel para un nuevo concierto. Les he convencido de variar al menos el diseño central, a pesar de que les gusta mucho el otro :P. Espero que os guste este también.

Nou cartell per al nou concert. Els he conveçut de canviar al menys el diseny central, encara que els agrada molt l'altre :P. Desitjo que també us agradi aquest.

New concert,  new poster. I hope you like it.